ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η παιδεία είναι μια διαδικασία εκπαίδευσης και διαπαιδαγώγησης, με στόχο την ανατροφή ενός ανθρώπου και την προετοιμασία του για τις επαγγελματικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητές του στο μέλλον.

Η εκπαίδευση παίζει σημαντικό ρολό όχι μόνο στην κατάρτιση του ανθρώπου, αλλά καθορίζει και το μέλλον του. Ακριβώς αυτήν τη στιγμή της ζωής μας πρέπει να πάρουμε μία από τις πιο δύσκολες αποφάσεις που μπορεί να επηρεάσει την δυνατότητα της αυτοπραγμάτωσης στην επιλεγμένη κατεύθυνση. Συνειδητοποιώντας τη σημασία του ζητήματος αυτού, έχουμε  ανάγκη να κάνουμε επιλογή μιας ειδικότητας με την πλήρη ευθύνη.

Για να διευκολυνθεί η επιλογή σας, η εταιρεία «Alpha ERMIS» παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη με την επιλογή του επαγγέλματος και του πανεπιστήμιου. Προετοιμάζουμε ένα πλήρες πακέτο εγγράφων με επίσημες μεταφράσεις, ύστερα τις πιστοποιούμε και υποβάλλουμε στο πανεπιστήμιο.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΕ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΗ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΧΑΓΗΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ