Ανακοινώσεις

Ιούλιος 2017

Επίπεδα της ρωσομάθειας

Ιούλιος 19th, 2017|

Επίπεδα ρωσομάθειας

Η πιστοποίηση της επάρκειας γλωσσομάθειας στη ρωσική γλώσσα γίνεται με βάση το αναγνωρισμένο σύστημα βαθμολόγησης του επιπέδου γλωσσομάθειας. Σήμερα υπάρχουν έξι ρωσικά πανεπιστήμια τα οποία έχουν δικαίωμα να διεξάγουν τις εξετάσεις της ρωσικής γλώσσας ως ξένης στο εξωτερικό. Ένα από αυτά είναι το Κρατικό Πανεπιστήμιο Λομονόσοβ της Μόσχας – το καλύτερο πανεπιστήμιο της Ρωσίας, οι εξεταστές του οποίου έρχονται στην Ελλάδα προκειμένου να συμμετέχουν στις εξετάσεις, τις οποίες διοργανώνει το Ρωσικό Κέντρο της Επιστήμης και του Πολιτισμού της Πρεσβείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Αθήνα σε πέντε ελληνικές πόλεις – τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, το Βόλο, την Αλεξανδρούπολη και το Ηράκλειο (στις τελευταίες τρεις – ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων). Οι επιτυχόντες στις εξετάσεις λαμβάνουν το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, εκδοθέν από το Κρατικό Πανεπιστήμιο Λομονόσοβ της Μόσχας. Στη Θεσσαλονίκη οι εξετάσεις διεξάγονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

 

Η πιστοποίηση γλωσσομάθειας γίνεται σε έξι επίπεδα: Α1 (αρχικό), Α2 (βασικό), Β1 (πρώτο επίπεδο γλωσσομάθειας), Β2 (δεύτερο επίπεδο γλωσσομάθειας), Γ1 (τρίτο επίπεδο γλωσσομάθειας), Γ2 (τέταρτο επίπεδο γλωσσομάθειας). Παρότι το σύστημα πιστοποίησης της ρωσικής γλώσσας ως ξένης εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο (Common European Framework of Reference: Learning, Teaching, Assessment), οι απαιτήσεις του κάθε επιπέδου διεφέρουν από αυτές των εξετάσεων άλλων ξένων γλωσσών. Συγκεκριμένα αυτές οι απαιτήσεις είναι:

Α1 (Key English Test) Κάλυψη των βασικότερων επικοινωνιακών αναγκών σε ορισμένες καθημερινές καταστάσεις (προσανατολισμός, επικοινωνία στην αγορά, σε εκπαιδευτικό ίδρυμα, γνωριμία κλπ.)
Α2 (Key English Test) Κάλυψη των επικοινωνιακών αναγκών στην καθημερινή ζωή, σε φιλικές και επίσημες συναναστροφές, στον χώρο της εκπαίδευσης.
B1 (Preliminary English Test) Κάλυψη των επικοινωνιακών αναγκών στο ρωσόφωνο περιβάλλον στην καθημερινή ζωή, στο χώρο της εκπαίδευσης, της δουλειάς και του πολιτισμού.
B2 (First Certificate in English) Κάλυψη των επικοινωνιακών αναγκών σε όλους τους κλάδους της ζωής. Δεξιότητα του εξεταζόμενου να ασκεί επαγγελματικές δραστηριότητες σε ρωσόφωνο περιβάλλον. Αυτό το πιστοποιητικό λαμβάνεται από τους ξένους που αποφοίτησαν από μία ρωσική σχολή.
Γ1 (Certificate in Advanced English) Υψηλή κάλυψη των επικοινωνιακών αναγκών σε όλους τους κλάδους της ζωής. Δεξιότητα του εξεταζόμενου να ασκεί επαγγελματικές δραστηριότητες στο χώρο των γραμμάτων (δημοσιογραφία, διπλωματικό σώμα, έκδοση βιβλίων κλπ.) Αυτό το πιστοποιητικό λαμβάνεται από τους ξένους απόφοιτους ρωσικών σχολών ανθρωπιστικών επιστημών.
Γ2 (Certificate of Proficiency in English) Άριστη γνώση της ρωσικής γλώσσας, παρόμοια με αυτή ενός ρωσόφωνου. Αυτό το πιστοποιητικό λαμβάνεται από τους μεταπτυχιακούς και διδάκτορες των σχολών ρωσικής φιλολογίας.

 

Οι εξετάσεις και των έξι επιπέδων αποτελούνται από 5 μέρη:

1. Γραμματική. Λεξιλόγιο. Τεστ πολλαπλής επιλογής (100-160 ερωτήσεις).
2. Ανάγνωση Κείμενα και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με βάση αυτά τα κείμενα.
3. Ακουστικό Ακουστικό υλικό και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με βάση τα κείμενα που ακούγονται από τους εξεταζόμενους.
4. Γραπτός λόγος Έκθεση (γράμμα – περίληψη – δοκίμιο).
5. Προφορικός λόγος Διάλογος με τον εξεταστή.

 

Η κατανομή του όγκου του μαθησιακού υλικού ανά επίπεδο είναι η εξής:

Α1 Ο σχηματισμός όλων των γραμματικών τύπων (η κλίση των ουσιαστικών, των επιθέτων και των αντωνυμιών, η κλίση των ρημάτων σε όλους τους χρόνους και εγκλίσεις), η βασικότερη χρήση τους κυρίως στον ενικό αριθμό. Λεξιλόγιο: η οικογένεια, το σπίτι, η πόλη, η χώρα, οι σπουδές, ο ελεύθερος χρόνος.
Α2 Ο σχηματισμός όλων των γραμματικών τύπων (η κλίση των ουσιαστικών, των επιθέτων, των αντωνυμιών και των αριθμητικών, η κλίση των ρημάτων σε όλους τους χρόνους και εγκλίσεις), όλες οι βασικότερες χρήσεις τους. Λεξιλόγιο: το εμπλουτισμένο λεξιλόγιο του Α1.
B1 Όλες οι χρήσεις των γραμματικών τύπων, περιφραστικά ρήματα, ιδιωματισμοί. Λεξιλόγιο: πολιτισμός, τέχνη, λογοτεχνία, κουζίνα, περιγραφή του ανθρώπου και των καταστάσεων.
B2 Οι ειδικές περιπτώσεις της χρήσης των γραμματικών τύπων. Η αντίληψη της σημασίας του γραμματικού τύπου. Ιδιωματισμοί. Μορφολογία. Λεξιλόγιο: οικολογία, κοινωνικά ζητήματα, εκφράσεις της καθομιλουμένης.
Γ1 Οι ειδικές περιπτώσεις της χρήσης των γραμματικών τύπων. Η αντίληψη της σημασίας του γραμματικού τύπου. Ιδιωματισμοί. Μορφολογία. Διάκριση των στυλ της γλώσσας. Κατανόηση του λόγο σε όλες τις πτυχές της ζωής.
Γ2 Διάκριση των στυλ της γλώσσας. Κατανόηση του λόγο σε όλες τις πτυχές της ζωής. Γνώση της ρωσικής λογοτεχνίας, ιστορίας και πολιτισμού.

Μαθήματα ρωσικής και ελλνικής γλώσσας στον πολιτιστικό σύλλογο ΡΙΖΕΣ

Ιούλιος 19th, 2017|

Ο πολιτιστικός σύλλογος Ρίζες προσφέρει μαθήματα ρωσικής γλώσσας σε όλα τα επίπεδα ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή. Συγκεκριμένα, διεξάγονται μαθήματα με τα εξής εκπαιδευτικά προγράμματα:

  • διδασκαλία της ρωσικής γλώσσας ως ξένη σε ελληνόφωνους σε όλα τα επίπεδα
  • προετοιμασία για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας σε όλα τα επίπεδα (για τις εξετάσεις του Κρατικού Πανεπιστημίου Λομονόσοβ της Μόσχας και του Ινστιτούτου Πούσκιν της Μόσχας)
  • ταχύρυθμο πρόγραμμα της εκμάθησης της ρωσικής γλώσσας για επαγγελματικούς λόγους
  • μαθήματα ρωσικής γλώσσας με ειδικευμένο λεξιλόγιο (τουριστικά, οικονομικά, νομικά κλπ.)
  • ειδικά μαθήματα για την εκπαίδευση του προσωπικού των εταιρειών (το πρόγραμμα των σεμιναρίων διαμορφώνεται με βάση τις ανάγκες της εκάστοτε εταιρείας)
  • ενισχυτικά μαθήματα για τους φοιτητές διάφορων σχολών όπου διδάσκεται η ρωσική γλώσσα
  • μαθήματα σε ρωσόφωνους για την διατήρηση της μητρικής τους γλώσσας και η προετοιμασία για τις εξετάσεις του Κρατικού Πανεπιστημίου Λομονόσοβ της Μόσχας και του Ινστιτούτου Πούσκιν της Μόσχας με βάση το πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες των ρωσόφωνων

Ο πολιτιστικός σύλλογος Ρίζες συνεργάζεται με το Ρωσικό Κέντρο του Πολιτισμού και της Επιστήμης ο οποίος διοργανώνει τη διεξαγωγή των εξετάσεων της ρωσικής γλώσσας ως ξένης.

Προσφέρονται επίσης μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε όλα τα επίπεδα, ανάλογα με τις γνώσεις και τις ανάγκες του εκάστοτε μαθητή (προετοιμασία για την εξέταση της πιστοποίησης επάρκειας ελληνομάθειας και μαθήματα της βελτίωσης των γνώσεων της ελληνικής γλώσσας).

Τα μαθήματα διεξάγονται από έμπειρους καθηγητές και καθηγήτριες στο χώρο του πολιτιστικού συλλόγου Ρίζες (Εγνατία, 51) με απαραίτητο οπτικοακουστικό εξοπλισμό και πλούσια βιβλιοθήκη

edw title

Ιούλιος 18th, 2017|

edw auto pou tha fenete

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

this is a test Post

Ιούλιος 18th, 2017|

test

368612

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.