Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα παρέχεται  στα παιδιά ηλικίας από 6 μέχρι 12 ετών, και είναι υποχρεωτική.

Για την εισαγωγή στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου πρέπει να προσκομιστεί μια σειρά από έγγραφα:

  • πιστοποιητικό γέννησης
  • κάρτα υγείας, συμπεριλαμβανομένου πιστοποιητικού από οδοντίατρο

Σε αυτή την περίπτωση, εάν ο μαθητής μεταγράφεται στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού σχολείου (η προηγουμένη φοίτηση πραγματοποιήθηκε σε άλλο σχολείο) πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό από τον τελευταίο τόπο σπουδών.

Έναν μαθητή που σπούδασε στο εξωτερικό μπορούν να το εγγράψουν στην ισοδύναμη κατηγορία (ανάλογα με την προβλεπόμενη ηλικία για την κατηγορία) ή στην κατώτερη τάξη (μετά από αίτηση των γονέων).

Εγγραφή στα δημοτικά σχολεία πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την υποβολή στο εκπαιδευτικό ίδρυμα πρέπει να μεταφραστούν στα ελληνικά και να πιστοποιηθούν από τον δικηγόρο ή Δικηγορικό Σύλλογο. Προσέξτε πως τα δικαιολογητικά πρέπει να προσκομιστούν αμέσως μετά την εισαγωγή  ή σε σύντομο χρονικό διάστημα μέχρι το τέλος του σχολικού έτους, ώστε ο μαθητής να μπορέσει να παραλάβει το πιστοποιητικό της ολοκλήρωσης των σπουδών.

Για την εγγραφή του παιδιού οι γονείς πρέπει να υποβάλουν  αίτηση στο σχολείο της περιοχής που μένουν και να προσκομίσουν ένα έγγραφο που πιστοποιεί την διαμονή του  (τιμολόγιο ΔΕΗ).