Γυμνάσια και λύκεια

Η φοίτηση σε γυμνάσια στην Ελλάδα είναι υποχρεωτική για τα παιδιά ηλικίας από 12 έως 15 ετών. Η επιτυχής τριετής κατάρτιση ολοκληρώνεται με τις τελικές εξετάσεις, από τα αποτελέσματα των οποίων εξαρτάται το μέλλον των μαθητών. Αν οι απόφοιτοι πετύχουν στις εξετάσεις, έχουν το δικαίωμα να περάσουν στο λύκειο (όπου τους δέχονται χωρίς καμία άλλη εξέταση) ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους στις επαγγελματικές σχολές.

Η διάρκεια φοίτησης στο λύκειο είναι 3 έτη για τους μαθητές ηλικίας από 15 έως 18 ετών. Οι μαθητές κάθε χρόνο δίνουν εξετάσεις για να περάσουν στην επόμενη τάξη.

Η απόκτηση του απολυτηρίου λυκείου σε περίπτωση εισαγωγής σε πανεπιστήμιο της Ελλάδας είναι υποχρεωτική.

Οι μαθητές που είχαν σπουδάσει σε άλλα ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα έγγραφα για να εγγραφούν στο γυμνάσιο ή στο λύκειο:

  • πιστοποιητικό γέννησης
  • ιατρική κάρτα
  • βεβαίωση προηγούμενο ίδρυμα φοίτησης

Όλα τα έγγραφα που συντάχθηκαν στην ξένη γλώσσα πρέπει να μεταφραστούν στην ελληνική και να επικυρωθούν από δικηγόρο ή Δικηγορικό Σύλλογο.

Πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή σας στην εισαγωγή του αλλοδαπού φοιτητή στο λύκειο, ο οποίος συμπληρωματικά   πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό ελληνομάθειας.