Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Στη σύγχρονη Ελλάδα το εκπαιδευτικό σύστημα έχει τα ακόλουθα επίπεδα:

  • προσχολική εκπαίδευση (για παιδιά ηλικίας 4-6 ετών)
  • πρωτοβάθμια εκπαίδευση (για παιδιά 6-12 ετών)
  • δευτεροβάθμια εκπαίδευση αποτελείται από τα γυμνάσια (για παιδιά 12-15 ετών) και το λύκειο (για παιδιά από 15 έως 18 ετών)
  • επαγγελματικές και τεχνικές σχολές
  • πανεπιστήμια.

Η υποχρεωτική περίοδος εκπαίδευσης είναι το δημοτικό σχολείο και το γυμνάσιο.

Οι απόφοιτοι των λυκείων μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο λύκειο ή να εγγραφούν στην επαγγελματική και τεχνική σχολή με απαραίτητη προϋπόθεση να πετύχουν στις τελικές εξετάσεις.

Οι απόφοιτοι των λυκείων χωρίς εξετάσεις μπορούν να εγγραφούν σε επαγγελματική και τεχνική σχολή με 2-3 έτη εκπαίδευση. Πρόγραμμα σχολής συνδυάζει τη γενική εκπαίδευση και την κατάρτιση σε ορισμένες ειδικότητες.

Στο πανεπιστήμιο μπορούν να εγγραφούν οι απόφοιτοι των σχολείων που είχαν περάσει τις κατατακτήριες εξετάσεις, καθώς και οι απόφοιτοι των επαγγελματικών και τεχνικών σχολών.

Η Ελλάδα δίνει την ευκαιρία στα παιδιά των Ελλήνων και των αλλοδαπών να αποκτήσουν μόρφωση στα σχολεία της χώρας.

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι εντελώς δωρεάν, και για τους Έλληνες και για τους αλλοδαπούς. Η  διαφορά είναι ότι οι ξένοι φοιτητές δεν είναι υποχρεωμένοι να περάσουν τις εισαγωγικές εξετάσεις για το Πανεπιστήμιο.

Οι βασικές προϋποθέσεις για την εισαγωγή είναι:

  • υποβολή του απαραίτητου πακέτου εγγράφων
  • ισχύουσα φοιτητική βίζα (για κατοίκους από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
  • πιστοποιητικό που βεβαιώνει την γνώση των ελληνικών (επίπεδο Β2)

Η εταιρεία μας «Alpha ERMIS» παρέχει ένα πλήρες φάσμα  υπηρεσιών που σχετίζονται με τη συλλογή, μετάφραση και  υποβολή των εγγράφων στα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα.